Kontakti 

Politika e privatësisë

Deklarata e privatësisë

Kush jemi ne?

Kjo faqe interneti dhe përmbajtja e saj sigurohen nga një person privat pa asnjë interes tregtar.

Kjo deklaratë e privatësisë është projektuar për të përmbushur kërkesat nga Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave nga BE ("RPMD”, që nga 25 maj 2018), nga Akti Zviceran për mbrojtjen e të dhënave (“DSG") dhe nga Akti i rishikuar Zviceran për mbrojtjen e të dhënave ("revDSG", që nga 1 shtatori 2023). Megjithatë, shkalla në të cilën këto ligje janë të zbatueshme varet nga rasti individual.

Personi përgjegjës brenda kuptimit të ligjeve të mbrojtjes së të dhënave, në veçanti Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave nga BE (RPMD), është:

Patrick Fäh
Route de Champriond 3
CH-1700 Fribourg

Email: patrick.faeh@arimipu.ch

Faqja e internetit: www.arimipu.ch

Cilat të dhëna personale mbledhim dhe pse i mbledhim ato

Kur ju vizitoni këtë faqe interneti, të dhënat në lidhje me qasjen ruhen nga ofruesi. Të dhënat e mëposhtme janë të regjistruara, ndër të tjera: faqja e internetit e vizituar, koha e qasjes, sasia e të dhënave të dërguara, referenca e origjinës, shfletuesi i përdorur, sistemi operativ i përdorur dhe adresa IP e përdorur. Të dhënat tuaja nuk do të përdoren për të nxjerrë konkluzione rreth jush. Të dhënat përdoren vetëm për analiza statistikore dhe për përmirësimin e faqes së internetit. Kjo faqe interneti nuk përdor mjete të veçanta të ndjekjes dhe analizës si Google Analytics. Transferimi tek palët e treta, për qëllime komerciale ose jo-komerciale, nuk ndodh.

Ofruesi i kësaj faqeje interneti është Webland AG, CH-4142 Münchenstein (www.webland.ch), që do të thotë se faqja e internetit është pritur atje.

Forma e kontaktit

Të dhënat tuaja do të ruhen për të përpunuar dhe për t'iu përgjigjur kërkesës suaj. Mbiemri juaj, emri juaj, adresa juaj e emailit dhe mesazhi juaj janë të nevojshme. Këto të dhëna nuk do t'u kalohen palëve të treta. Ju lutemi kini kujdes mbi https, që të dhënat tuaja janë të koduara (certifikata SSL).

Cookies

Kjo faqe interneti nuk përdor cookies.

Newsletter

Kjo faqe interneti nuk ofron një newsletter.

Deklarata e privatësisë për përdorimin e Google AdSense (dhe shërbime të tjera)

Disa faqet e internetit shfaqin reklama të krijuara nga Google AdSense (adsense.google.com/start), Partnerize (partnerize.com) ose Tradedoubler (www.tradedoubler.com). Duke klikuar mbi një reklamë të dhënat janë dërguar dhe ruajtur tek këto shërbime të internetit dhe ju ridrejton në faqen e jashtme të përshtatshme.

Google AdSense (dhe shërbime të tjera) përdor të ashtuquajturat "cookies", skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që lejojnë një analizë të përdorimit të faqes së internetit. Google AdSense përdor të ashtuquajturat web beacons (grafika të padukshme). Këto web beacons mund të përdoren për të vlerësuar informacion të tillë si trafiku i vizitorëve në këto faqe.

Informacioni i gjeneruar nga cookies dhe web beacons në lidhje me përdorimin e kësaj faqeje interneti (duke përfshirë adresën tuaj IP) dhe shpërndarjen e formateve të reklamimit do të transmetohet në një server të Google në SHBA dhe do të ruhet atje. Ky informacion mund të ndahet nga Google me kontraktuesit e Google. Megjithatë, Google nuk do të bashkojë adresën tuaj IP me të dhëna të tjera që ruani.

Ju mund të parandaloni instalimin e cookies duke vendosur shfletuesin tuaj në përputhje me rrethanat. Duke përdorur këtë faqe interneti, ju pranoni përpunimin e të dhënave të mbledhura rreth jush nga Google dhe shërbime të tjera në mënyrën e përshkruar më lart dhe për qëllimin e lartpërmendur.

Për më shumë informacion në lidhje me përpunimin e të dhënave nga Google, ju lutemi referojuni deklaratën e privatësisë (policies.google.com/privacy) nga Google. Atje mund të mësoni se çfarë të dhënash mblidhen nga Google, çfarë qëllimesh përdor Google dhe si mund të përditësoni, menaxhoni, eksportoni dhe fshini të dhënat tuaja.

Çfarë të drejtash keni në të dhënat tuaja

Të dhënat personale do të mblidhen ose përpunohen vetëm nëse i jepni këto të dhëna vullnetarisht. Të dhënat personale janë çdo informacion që përdoret për t'ju identifikuar dhe që mund të gjurmohet tek ju, siç është emri juaj, adresa e postës elektronike dhe numri i telefonit. Të dhënat tuaja do të ruhen për të përpunuar dhe për t'iu përgjigjur kërkesës suaj. Pa pëlqimin tuaj, këto të dhëna nuk do të kalojnë tek palët e treta, përveç nëse është e nevojshme për ta kaluar atë për shkak të rregullave ligjore.

Me kërkesë me shkrim, ju si përdorues mund të merrni informacion falas për të dhënat personale që kemi ruajtur për ju. Ju gjithashtu keni të drejtë për korrigjimin e të dhënave të pasakta dhe për fshirjen e të dhënave tuaja personale në çdo kohë, në qoftë se kërkesa juaj nuk bie në kundërshtim me një detyrim ligjor për të mbajtur të dhënat.

Për më tepër, çdo subjekt i të dhënave ka të drejtë të zbatojë kërkesat e tij ose të saj ose të paraqesë një ankesë pranë autoritetit kompetent për mbrojtjen e të dhënave. Autoriteti kompetent për mbrojtjen e të dhënave në Zvicër është Zyrtari Federal për mbrojtjen e të dhënave dhe marrëdhëniet me publikun (www.edoeb.admin.ch).

Si i mbrojmë të dhënat tuaja

Për të mbrojtur sigurinë e të dhënave tuaja gjatë transmetimit, ne përdorim metoda të përditësuara të enkriptimit (p.sh. SSL) nëpërmjet https.

Të dhënat tuaja personale që na jepni sigurohen nga masat teknike dhe organizative të sigurisë në mënyrë të tillë që palët e treta të paautorizuara të mos kenë qasje në këto të dhëna. Ne rekomandojmë dërgimin e të dhënave shumë të ndjeshme ose informacion me postë, pasi siguria e plotë e të dhënave me email nuk mund të garantohet.

Faqja jonë e internetit përfshin mjete nga kompanitë me bazë në SHBA. Nëse këto mjete janë aktive, të dhënat tuaja personale mund të transferohen në serverët amerikanë të çdo kompanie. Ne do të donim të theknim se SHBA nuk është një vend i tretë i sigurt brenda kuptimit të ligjit të BE për mbrojtjen e të dhënave. Kompanitë amerikane janë të detyruara të zbulojnë informacione personale për agjencitë e sigurisë pa ju, si subjekt i të dhënave, duke qenë në gjendje të ndërmarrin veprime ligjore kundër saj. Prandaj, nuk mund të përjashtohet që autoritetet amerikane (p.sh. shërbimet sekrete) përpunojnë, vlerësojnë dhe ruajnë në mënyrë të përhershme të dhënat tuaja në serverët amerikanë për qëllime monitorimi. Ne nuk kemi asnjë ndikim në këto operacione të përpunimit.

Ndryshimet

Ne mund ta ndryshojmë këtë deklaratë të privatësisë në çdo kohë pa njoftim. Versioni aktual i publikuar në faqen tonë të internetit zbatohet.

Pyetje për zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave, ju lutemi na dërgoni një email ose kontaktoni personin përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave të listuara në fillim të deklaratës së privatësisë.

Fribourg, 14.11.2023