Kontakti 

Libra vizatimorë

Në varësi të gjuhës, shfaqen lidhjet e tjera. Ju lutemi ndryshoni gjuhën për të treguar lidhjet e tjera, pasi disa faqe në internet ekzistojnë vetëm në gjuhë të caktuara.

Figurë:
Autor:
Të ndryshme:
Dyqan:
- eBay.ch: comic
Shtëpi botuese: